Statistikk

Statistikk:

Utvalgte emner om statistikk for yrkeshygienikere

Oppdatert: 24.04.2020

Nedenfor vil noen utvalgte statisiske emner bli beskrevet.

Forslag til nye emner eller artikler kan sendes til post@yrkeshygiene.no.

Estimering av gjennomsnitt og 95-persentil i datasett med verdier under rapporteringsgrensen og i avkortede datasett.


Dette er en eksamensoppgave skrevet av Åse Dalseth Austigard og Hans Thore Smedbold. Oppgaven beskriver noen av utfordringene knytte til vurdering av datasett med verdier under deteksjonsgrensen og avkortede data. Lenke til artikkel


Skal det være HEG eller SEG ?


Dette er en kort artikkel som forklarer begrepene homogent eksponert gruppe (HEG) og sammenlignbar eksponert gruppe (SEG). Lenke til artikkel


Er yrkeshygieniske data log-normalfordelt  ?


Dette er en artikkel som kort diskuterer bruken av log-normalfordeling. Artikkelen er en start på dypere studie av emnet.

Lenke til artikkel

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept