H-2020 Forslag nye grenseverdier - Høringssvar NYF

Oppdatert: 24. oktober 2020

Åpen høring blant medlemmene av Norsk Yrkeshygienisk Forening til:

Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger i "Forskrift om tiltaks- og grenseverdier"

Norsk Yrkeshygienisk Forening ønsker å gjennomføre en åpen høring blant foreningens medlemmer ang. foreningens høringssvar på foreslåtte endringer. Det er ønskelig med en diskusjon rundt de aktuelle forslagene. I tillegg er det med høringssvaret ønskelig å bidra til å øke bevistheten om grunnlaget for våre grenseverdier. Endelig høringssvar fra NYF vil bli utarbeidet i lys av tilbakemeldingene som vil bli gitt. Fagrådet ber om at tilbamelding gis via "Skjema for tilbakemelding" eller på e-post til hans.thore.smedbold@yrkeshygiene.no innen 1. november.  

"Utkast til høringssvar fra Norsk Yrkeshygienisk Forening"


Norsk Yrkeshygienisk Forening er positive til de foreslåtte endringene, men synes forslagene til endringer når det gjelder brukte motoroljer og benzen ikke går langt nok. Foreningen foreslår følgende endringer:

 • mineraloljer som brukte motoroljer:  0,1 mg/m3 (8-timer)
 • benzen: 0,1 ppm (8-timer) og 1 ppm (15 min)


I tillegg vil Norsk Yrkeshygienisk Forening be om at arbeidet med revidering av grenseverdiene blir prioritert. 


Les hele "Utkast til høringssvar" fra Norsk Yrkeshygienisk Forening.


NYF ber sine medlemmer om å gi tilbakemelding på utkast til høringssvar innen 1. november ved å benytte

Skjema for tilbakemelding. Dette skjemaet er laget i Microsoft Forms. 

Om Arbeidstilsynets forslag

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger i Vedlegg 1 til "Forskrift om tiltaks- og grenseverdier". Høringsfristen er 15. november 2020. Til Arbeidstilsynets høring


Etter innspill fra LO har  Arbeidstilsynet besluttet å gjøre en vurdering av grenseverdien for benzen. De øvrige endringene er hovedsakelig p.g.a. endrette grenseverdier / regelverk i EU. En oversikt over forslagene til endringer er gjengitt i Tabell 1. Grunnlagsdokumentasjonen er lenket til stoffnavene. Eksisterende grenseverdi / annmerking er angitt i parantes.


Tabell 1: Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger.

  Stoff

  Ny grenseverdi (eksisterende)

  Nye anmerkninger (eksisterende)

  6 ppm (10 ppm)

  G, H (K)

  30 ppm - ny korttidsgrenseverdi

  0,01 ppm (0,1 ppm)

  G (K, A, H)

  -- (0,5 ppm)

  G (K, A, H)

  0,01 ppm (0,1 ppm)

  G, H (K)

  0,25 ppm (1 ppm)

  G (H, K)

  0,05 mg/m3 målt som elementært karbon (ny oppføring i stofflisten)

  G, K

  -- (0,04 mg/m3)

  H (K)

  ingen grenseverdi (ny oppføring i stofflisten)

  H, K

  0,2 ppm (1 ppm)

  M (G, K, H)

  -- : ingen endring

  Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Vi bruker sporingskoder på nettsiden vår for bedre å forså hvordan informasjonen på sidene når ut. Vi kan via Google Analytics spore hvordan du fant frem til vår nettside og hvilke sider du besøker.

  Accept