OM

Om Yrkeshygiene.no


"Yrkeshygiene.no" har som mål å samle og dele informasjon om yrkeshygiene, risiko og risikoanalyse, prøvetakings-strategi, analyse av yrkeshygieniskemålinger, samt  yrkeshygienens historie i Norge.


Yrkeshygiene som fagområde omfatter bl.a. "Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak".


For informasjon om Norsk Yrkeshygienisk Forening besøk deres sider https://www.nyf.no 


Det er også et mål å presentere fagstoff på norsk som ellers kun er tilgjegelig på engelsk. Deler av fagstoffet som presenteres her vil bli også bli forsøkt formidlet gjennom andre kanaler. 


Har du kommet til denne siden og har behov for konsulenthjelp kontakt Proactima.

Hans Thore Smedbold


Hans Thore Smedbold er fagleder for Helse og arbeidsmiljø i Proactima AS. Han er medlem av fagrådet i Norsk Yrkeshygienisk Forening, CEN TC 137 WG 1 (ansvarlig for EN-689) og student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. 

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept