OM

Om Yrkeshygiene.no


"Yrkeshygiene.no" har som mål å samle og dele informasjon om risiko og risikoanalyse, prøvetakingsstrategi, analyse av yrkeshygieniskemålinger og yrkeshygienens historie i Norge.  Ansvarlig for nettsidene er Hans Thore Smedbold (hts@yrkeshygiene.no). 


Sidene vil også være preget av temaer som vil bli belyst i doktorgradsarbeidet "Exposure Science - new perspectives on exposure estimation (foreløpig arbeidstittel)" (Smedbold, 2018- ).


Det er et mål å presentere fagstoff på norsk som ellers kun er tilgjegelig på engelsk. Deler av fagstoffet som presenteres her vil bli også bli forsøkt formidlet gjennom andre kanaler.

Hans Thore Smedbold


Hans Thore Smedbold er fagleder for Helse og arbeidsmiljø i Proactima AS. Han er medlem av fagrådet i Norsk Yrkeshygienisk Forening, CEN TC 137 WG 1 (ansvarlig for EN-689) og student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. 

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept