OM

Om Yrkeshygiene.no


"Yrkeshygiene.no" har som mål å samle og dele informasjon om yrkeshygiene i Norge. Aktuelle temaer vil kunne være knyttet til risiko og risikoanalyse, prøvetakingsstrategi, analyse av yrkeshygieniskemålinger og yrkeshygienens historie i Norge.


"All yrkesrelatert sykdom og skade kan forebygges"


I et slikt perspektiv blir forebygging av sykdom og skade viktig. Yrkeshygiene som fag er en viktig del av dette og handler om å forutse, anerkjenne, evaluere og kontrollere helsefare i arbeidsmiljøet med det formål å beskytte arbeidernes helse og velvære og ivareta samfunnet for øvrig (jfr. IOHA)


Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) har definert yrkeshygiene til å omfatte "Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak".


For informasjon om Norsk Yrkeshygienisk Forening besøk deres sider på https://www.nyf.no.


Har du kommet til denne siden og har behov for konsulenthjelp kontakt Proactima.

Hans Thore Smedbold


Hans Thore Smedbold er rådgiver og forsker i Proactima AS. Han er medlem av fagrådet i Norsk Yrkeshygienisk Forening, CEN TC 137 WG 1 (ansvarlig for EN-689) og student ved NTNU. 

Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Vi bruker sporingskoder på nettsiden vår for bedre å forså hvordan informasjonen på sidene når ut. Vi kan via Google Analytics spore hvordan du fant frem til vår nettside og hvilke sider du besøker.

Accept