START


YRKESHYGIENE.NO

Praktisk hjelp for yrkeshygienikere

"Yrkeshygiene.no" er en nettside for deling av kunnskap og erfaringer knyttet til yrkeshygiene. Nettsiden ble lansert august 2019 og vil bli gradvis utviklet. Lesere som har ideer til temaer eller ønsker å bidre med egne artikler oppfordres til å ta kontakt. Ansvarlig for nettsidene er Hans Thore Smedbold (hts@yrkeshygiene.no). Se mer om bakgrunnen for sidene her

SiteLock

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept