Home Risiko Page 2

Risiko

Om risikovurdering og rapportering

“Enkeltvis og samlet vurdering”

0
AML krever at det skal gjøres en enkeltvis og samlet vurdering av arbeidsmiljøet. Vi mangler fortsatt gode metoder for en samlet vurdering.
X