NYF WEBINAR – STØV – 02.06.21

0
Med støv på hjernen – prøvetaking og vurdering av støveksponering Fagrådet i NYF arrangerte webinar 02.06.21 om temaet kartlegging og vurdering av støveksponering. Dette er...
The Hierarchy of OELs.

NYF WEBINAR – GRENSEVERDIER

0
NYF webinar om grenseverdier 10.12.2020.
EN 689

NYF WEBINAR – EN 689

2
Standard for prøving av samsvar med grenseverdier og ny veiledning fra Arbeidstilsynets om vurdering av forurensninger i arbeidsatmosfæren.

Yrkeshygieneopplæring i korona tid

0
Yrkeshygiene opplæring i Norge er i dag ikke lett tilgjengelig. Det er imidlertid en del nyttige læringsressurser, som du finner oversikt over her.

Occupational Hygiene Training Association (OHTA)

0
OHTA tilbyr gratis kursmateriell for opplæring innen yrkeshygiene og er OHTA tilbyr gratis kursmateriell for opplæring innen yrkeshygiene. Modulene kan inngå i en internasjonal sertifisering.
X