Ny veiledning fra Arbeidstilsynet: Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

0
"Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier" veiledningen bygger på tidligere bestillingsnr 450 og NS-EN 689. 

Manglende kjemikaliestyring koster norsk industri og samfunn milliarder

0
Årlig tap av milliarder og økte HMS kostnader som følge av manglende styring og kontroll med kjemikalier og skade på helse og miljø.

Om internkontroll, profesjonalisering og arbeidstakermedvirkning

0
Internkontroll og økt profesjonalisering av HMS arbeidet kan skape en utfordring for arbeidstakermedvirkning og partssamarbeidet.

“Enkeltvis og samlet vurdering”

0
AML krever at det skal gjøres en enkeltvis og samlet vurdering av arbeidsmiljøet. Vi mangler fortsatt gode metoder for en samlet vurdering.
yrkeshygiene

Alvorlige mangler i sikkerhetsdatablader og stoffkartotek avdekket av Arbeidstilsynet.

0
Alvorlige mangler i sikkerhetsdatablader og innhold i selskapenes stoffkartotek avdekket av arbeidstilsynet, rapporterer Regelhjelp.no.

Metoder for prøvetaking av farlige kjemikalier

0
NIOSH og STAMI har utgitt metodebeskrivelser for prøvetaking og analyse av farlige kjemikalier.
X