Grenseverdi for organisk støv bør revideres

støv

Norsk grenseverdi for organisk støv på 5 mg/m3 har vært uendret i mer enn 40 år. Det er god dokumentasjon for at eksponering for denne type støv vil kunne gi alvorlige helseplager og sykdom ved slik høy eksponering. Det er derfor på tide at denne grenseverdien revideres.

Med organisk støv menes små partikler som dannes i forbindelse med håndtering og bearbeiding av for eksempel tekstiler, planter og landbruksprodukter, tre, mel eller dyr, og det omtales også ofte som bioaerosoler. Organisk støv er finfordelte partikler i luft som kan være av biologisk opprinnelse i seg selv, eller ikke-biologiske/inerte partikler som er bærere av biologisk materiale som virus, sopp og bakterier eller deler av disse (STAMI, 2019).

Eksponering for organisk støv kan medføre irritasjon og obstruksjon i luftveiene, høysnue/rinitt, kols, samt astma som kan være allergisk og ikke-allergisk betinget. Jordbruk, skogbruk, sagbruk, renovasjon, kompostering av husholdningsavfall, rensing av avløpsvann, næringsmiddelindustri, kornsilo, bakerier, skalldyrproduksjon, fiskeindustri, gjenvinningsindustrien mv. er eksempler på næringer hvor denne eksponeringen forekommer.

Norge har en grenseverdi for organisk støv på 5 mg/m3. Denne grenseverdien er mer enn 40 år gammel og har vært uendret siden første versjon av administrative normer fra 1978 (Arbeidstilsynet, 1978). I Danmark ble tilsvarende grenseverdi redusert til 3 mg/m3 i 1992.

Å overholde disse grenseverdiene vil ikke være tilstrekkelig for å kunne vurdere arbeidsmiljøet som fullt forsvarlig, da eksponering for kun små mengder vil kunne medføre helseplager og sykdom. For å vurdere helsefare er det nødvendig å kjenne innholdet av spesifikke biologiske komponenter i støvet (f. eks. endotoksiner og mykotoksiner) da disse kan være svært giftig. For flere av disse komponentene bør det derfor være null toleranse for eksponering. STAMI har gjennomført flere studier hvor alvorlige helsepplager og sykdom er dokumentert ved langt lavere eksponering enn dagens norske grenseverdi (STAMI, 2019).

Partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet oppfordres derfor til å prioritere arbeidet med å revidere grenseverdien for organisk støv og etablere en praksis i arbeidslivet som gir tilstrekkelig beskyttelse for arbeidstakere ved eksponering for denne typen støv.

Referanser

Arbeidstilsynet. (1978). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Oslo: Arbeidstilsynet. Hentet fra https://yrkeshygiene.no/onewebmedia/Best%20nr%20361%20Adm%20norm%20utg%201%20-%20DAT%201978.pdf

STAMI. (2019). Organisk støv. Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø (NOA). Hentet 07.02 2021 fra https://noa.stami.no/tema/kjemiskfysiskbiologisk/forurensninger-i-arbeidsatmosfaren/organisk-stov/

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.