YH-HJELP (beta)

YH-HJELP

YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å vurdere yrkeshygieniske målinger som skal sammenligens mot en nasjonal eller bedriftsintern grenseverdier. Beta-versjonen av regnearket er utviklet av «yrkeshygiene.no» av Hans Thore Smedbold (SYS). Rengarket er tilpasset NS-EN 689 og bygger på en tidlig versjon av IH-STAT utviklet av Jan Mulhausen (AIHA).

YH-HJELP er fortsatt under utvikling og testing.

Besta versjonen av YH-HJELP kan lastes ned fra «Kunnskapsdatabasen» for testing og bruk. Ny og forbedret versjon av verktøy forventes publisert i slutten av desember 2020.

Kommentarer og tilbakemeldinger bes sendes til post@yrkeshygiene.no.